CO SE DĚJE V OLOMOUCI

Naši kandidáti

1. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

1. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

náměstek primátora, vysokoškolský učitel, 42 let, TOP 09

Aleš Jakubec (RNDr., Ph.D.; 42 let) je náměstek primátora města Olomouce a vysokoškolský pedagog působící na FTK UP v Olomouci. Jako náměstek primátora má na starosti rozvoj města a jeho životní prostředí. V jeho kompetenci jsou i Zoologická zahrada Olomouc, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Lesy města Olomouce a Výstaviště Flora Olomouc.

Pochází z Výšovic nedaleko Prostějova, absolvoval Střední zemědělskou školu ve Vyškově, poté studoval tělesnou výchovu a biologii na Fakultě tělesné kultury. Po ročním pobytu v USA absolvoval rovněž postgraduální studium kinantropologie na FTK UP. V rámci postgraduálního studia byl pro něj stěžejním studijní pobyt na Katolické univerzitě v belgické Lovani.

V Olomouci žije od svých 18 let. Pracovní zkušenosti získával také v USA, kde vykonával práci uklízeče pokojů, barmana, kuchaře, číšníka či skládal krabice v supermarketu. Od roku 2003 působí jako vysokoškolský učitel na Fakultě tělesné kultury UP, byl i zástupcem vedoucího z jedné z kateder. Je také autorem odborných článků se zaměřením na sport a fyziologii. Je členem České společnosti tělovýchovného lékařství.

Vždy se zajímal o veřejné dění a zapojoval se do něj. Zajímala ho i „politika“ akademická: byl opakovaně zvolen do akademického senátu FTK a následně i UP. V olomoucké politice se angažuje od roku 2009, kdy se stal členem TOP 09. V roce 2010 byl zvolen zastupitelem města Olomouce a stal se i členem Rady města Olomouce, v roce 2014 vedl kandidátku TOP 09 v Olomouci, mandát obhájil, a stal se náměstkem primátora. V současnosti je členem celostátního předsednictva TOP 09.

Ve volném čase se věnuje volejbalu a cyklistice, účastnil se Olomouckého půlmaratonu a rád tráví víkendy s rodinou na chalupě či na kulturních akcích. Manželka jej přivedla k divadlu a filharmonii, zamiloval si zejména balet. Poslední roky pravidelně navštěvuje festival vážné hudby Smetanova Litomyšl. K jeho oblíbeným filmům patří Forrest Gump nebo „česká klasika“ Na samotě u lesa, Vrchní prchni, a neméně rád má hry Divadla Járy Cimrmana. Přestože v poslední době čte spíše politické komentáře a denní tisk než beletrii, před časem ho oslovily prózy Johna Irvinga Pravidla moštárny, Svět podle Garpa nebo Modlitba za Owena Meanyho.

S manželkou Renatou, čtyřletou dcerou Rozárkou a s teriérem Montym žijí v olomoucké čtvrti Nová Ulice.

Současná politická situace v České republice v něm vyvolává obavy o naši svobodu a naši demokracii, jež považuje za to nejcennější, co máme. Je přesvědčen, že je třeba za ně neustále bojovat, a ne se jich vzdávat pro zdánlivé jistoty, pozlátka a lákavé sliby.

Přeje si, aby naše země byla nadále součástí Evropské unie a abychom se my na jejím fungování aktivně podíleli. Rád by i nadále přispíval k tomu, aby Olomouc byla a zůstala významným místem na mapě Evropy.

2. Mgr. Dominika Kovaříková

2. Mgr. Dominika Kovaříková

advokátka, 40 let, nezávislá kandidátka

Dominika Kovaříková (Mgr., 40 let) je olomoucká advokátka. Od roku 2014 je členkou Zastupitelstva města Olomouce a rovněž členkou majetkoprávní komise Rady města Olomouce.

Pochází z vesnice Kujavy v okrese Nový Jičín. Absolvovala Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci a následně vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích začala působit nejprve jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři, pak pracovala několika let jako právnička v neziskovém sektoru – v ekoporadně olomoucké pobočky Hnutí DUHA. Nakonec se však vrátila zpět k advokacii, v roce 2008 složila advokátní zkoušky a od ledna 2009 provozuje v Olomouci vlastní advokátní kancelář.

Od začátku 90. let aktivně působila ve skautu – nejprve jako prostá členka oddílu a následně 4 roky jako rádkyně družiny. Zároveň se zajímala o otázky ochrany životního prostředí, což vyústilo během jejích vysokoškolských studií ve spolupráci s ekologickými organizacemi, jako byl Ekologický právní servis nebo Hnutí DUHA, jemuž i 2 roky předsedala. I nyní jako advokátka se věnuje právu životního prostředí.

V roce 2002 byla jednou z vůdčích osobností protestů proti výstavbě multifunkčního objektu Palác Morava, který měl stát v místě tržnice. Protesty byly úspěšné a tuto cennou lokalitu se podařilo před nepromyšlenou zástavbou uhájit.

V roce 2008 se stala členkou sdružení Za krásnou Olomouc a na ustavující schůzi byla zvolena do prvního výboru tohoto sdružení.

V roce 2014 byla zvolena za dnes už de facto neexistující sdružení Občané pro Olomouc do Zastupitelstva města Olomouce. Kromě členství v majetkoprávní komisi Rady města Olomouce je i členkou redakční rady Olomouckých listů a několika ad hoc vytvořených pracovních skupin.

Od roku 2005 je vdaná, má dvě děti.

Ráda cestuje, a to i do vzdálenějších krajů s odlišnou kulturou, protože je přesvědčená o tom, že správný pohled na naše životy získáváme až konfrontací s životy jiných. A teprve tehdy si uvědomujeme, jaké štěstí máme, že žijeme právě tady a teď. Ačkoliv v současné době již není aktivní členkou Junáka, řídí se skautskými myšlenkami celý svůj život a snaží se v nich vychovávat i své děti. Má ráda přírodu a volnost, a to jak v pohybu, tak v myšlení. Ve volných chvílích si chodí zaběhat, nebo si zahraje na klavír či zazpívá s kytarou.

Ráda se se svými dětmi baví o historii druhé poloviny 20. století. Je totiž přesvědčena, že abychom mohli žít svobodnou budoucnost, musíme dobře znát i naši nedávnou minulost, na kterou ne vždy můžeme být hrdí.

 

 

nejnovější příspěvky

Všechny příspěvky