Chceme živé, aktivní a kulturní město

„Oživíme“ památky, zlepšíme informovanost o kulturních a sportovních akcích, zlepšíme podmínky pro amatérské sportovce, podpoříme spolupráci UP se základními školami.

Co už se nám podařilo:

  • vytvořili jsme webové stránky Sportuj v Olomouci a připravujeme spuštění stejnojmenné mobilní aplikace
  • podpořili jsme rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ
  • prosadili jsme výstavbu workoutových hřišť
  • podpořili jsme rekonstrukci Jihoslovanského mauzolea

 

Olomouc v současnosti rozhodně netrpí nedostatkem možností kulturního vyžití. Spíše je problém v tom, že se o pořádaných kulturních akcích často nedozvíme nebo se o nich dozvíme pozdě.

Zlepšíme informovanost v této oblasti:

  1. klasickou formou – tištěný kulturní věstník
  2. moderní formou – aplikace pro mobilní telefony

 

Oživíme památky “živou” kulturou.

Starobylá Olomouc nemá být muzeem, ale evropským centrem rozmanitého kulturního dění. Podpoříme projekty zaměřené na koexistenci památek a současné tvůrčí činnosti Olomoučanů.

V Jihoslovanském mauzoleu zřídíme kulturní centrum, které bude prezentovat současnou kulturu a umění nástupnických států bývalé Jugoslávie a bude se tak podílet na oživení parků.

 

Podpoříme volnočasové aktivity a zdravé sportování občanů města sdružených ve spolcích a neziskových organizacích, nikoli komerční vrcholový sport a skrytý soukromý byznys.

Prostřednictvím cílených dotačních titulů pro základní školy podnítíme vznik “sportovních družin”, zaměřených na komplexní a rozmanitou sportovní přípravu dětí.

Přejeme si, aby žily zdravě i děti, jejichž rodiče se nemohou uvolnit z práce již brzy odpoledne a rozvážet děti po sportovních kroužcích.

 

Podpoříme projekty prohlubující spolupráci UP a základních škol v oblasti humanitních a společenskovědných disciplin.

Děti mají znát moderní dějiny, být mediálně a právně gramotné, schopné rozumět textu apod.

Vědět, kdo jsme, v jakém světě žijeme a rozumět i druhým, je základ pro soudržnou a solidární společnost.

#olomoucjetop