12. Petra Dokládalová

Petra Dokládalová (Mgr.; 34 let) je odborná asistentka na katedře romanistiky Ostravské univerzity. Jako OSVČ se dlouhá léta věnuje výuce jazyků, tlumočení a překladu.

Pochází z Prostějova, absolvovala gymnázium, poté vystudovala obory španělská a portugalská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci UP. Absolvovala několik dlouhodobých stáží na univerzitách ve Španělsku, Portugalsku a Uruguayi.

V Olomouci žije 8 let a má dvě děti.

Ve volném čase se věnuje hudbě, zejména zpívání flamenka, argentinského tanga a tzv. brazilské populární hudby. Účinkuje v představení La Narradora Jany Drdácké, vystupuje s několika komorními projekty a doprovází flamenkové tanečnice po celé republice.

Je přesvědčená, že politik má jednat jako zástupce svých voličů a v jejich prospěch. Příčí se jí všechny projevy kultu osobnosti (jehož náznaky se podle ní nebezpečně množí).

Demokratická společnost, by podle jejího názoru měla občanům poskytnout různorodé, všestranné a především kvalitní vzdělávací instituce a umožnit občanům svobodně si vybrat, jakým způsobem a za jakých podmínek budou podnikat nebo se nechají nechat zaměstnat. Věří totiž, že lidé svým potřebám sami rozumí nejlépe a dokáží se mezi sebou velice efektivně dohodnout i bez byrokratických zásahů.