13. Ing. Evžen Horáček

Evžen Horáček (Ing.; 59 let) je ředitel příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce. Zastává funkci předsedy Komise městské části Nové Hodolany.

Vystudoval Gymnázium Olomouc-Hejčín s matematicko-fyzikálním zaměřením, absolvoval Technologickou fakultu VUT Brno se sídlem ve Zlíně. Zastával vedoucí pozice v Gale Prostějov, Kazetu Přerov, Oděvech Olomouc, po roce 1989 pracoval mj. jako osoba samostatně výdělečně činná.

Společensky se angažuje především ve svém okolí: kromě členství (od r. 2000, resp. předsednictví od r. 2010) v Komisi městské části Olomouc-Nové Hodolany je od roku 1997 předsedou Spolku (dříve Sdružení) rodičů a přátel při Fakultní základní škole Hálkova, v letech 1999–2005 zastával funkci předsedy SRPŠ na Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně.

Je ženatý, má tři dospělé syny.

Svůj volný čas věnuje především rodině a pak péči o dům a zahradu, kutilství, cestování a relaxaci v přírodě.

K jeho životním zásadám patří pravdomluvnost, otevřenost a vytrvalá cesta za stanovenými cíli.