16. Ivo Roháč

Ivo Roháč (52 let) je majitel firmy Organ Service  v Olomouci, zabývající se výrobou a
restaurováním varhan, harmonií a hudebních automatů, a odborníkem v oboru mechanik hudebních nástrojů se zaměřením na klávesové nástroje.

Narodil se v Olomouci, absolvoval Střední odborné učiliště koncernového  podniku Čs. Hudební nástroje v Hradci Králové a následně vykonával odbornou praxi v závodě Varhany Rieger-Kloss v Krnově a v závodě Piana-Petrov v Hradci Králové.

Od roku 1987 pracuje samostatně, nejdříve pod záštitou tehdejšího komunálního podniku Služby města Litovle, od roku 1990 jako živnostník. Díky novým možnostem v podnikání po roce 1989 zdokonaluje technické vybavení dílny, zavádí do výroby nové moderní technologie a postupně rozšiřuje nabídku i spektrum služeb ve svém oboru. V roce 1999 získává jeho firma patent č. CZ 8952 U1 na strukturu ovládání a řešení elektronických systémů píšťalových varhan – ovládání funkcí pomocí grafického dotykového displeje. V roce 2001 mu byla Ministerstvem kultury ČR udělena restaurátorská licenci v  rozsahu restaurování varhan, harmonií a hudebních automatů.

K jeho dílům patří např. stavba varhan pro aulu Právnické fakulty v Brně, přestavba a modernizace varhan na Sv. Hostýně, na Velehradě či v Klokotech u Tábora, a dále restaurování unikátních flétnových hodin na zámku ve Šternberku a mnoha jiných historicky cenných nástrojů (harmonií,  orchestrionů, flašinetů)  v zámeckých, muzejních i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.
Aktuálně v Olomouci restauruje varhany v Dómské kapli sv. Anny, připravuje přestavbu, rozšíření a modernizaci varhan v Olomouci-Hejčíně. Soustavně rovněž od roku 1993 pečuje o varhanní nástroje v katedrále sv. Václava.

Od roku 1999 se jeho firma věnuje také vývoji a výrobě flašinetů unikátní technické konstrukce.  V současnosti produkuje několik modelů označených logem “Výrobna flašinetů Roháč – Juráň,  manufaktura Olomouc”. Úspěšně tak propaguje i naše město, neboť s těmito flašinety, oblíbenými nástroji pouličních muzikantů, se lze dnes setkat při produkcích v ulicích řady měst  u nás I v cizině.

Kvůli nedostatku času než z nedostatku zájmu nemá mnoho koníčků, které by stály za zmínku.  Vždy si ale najde čas, aby se účastnil na kulturních akcích, které se (byť jen nepřímo) dotýkají jeho profese – ať jde o koncerty, či třeba „jen“ o Mezinárodní setkání flašinetářů nebo oblíbený tradiční happening „Olomoucký špacír“.  Těch se každoročně účastní v uniformě rakouského vojáka-veterána 1. světové války – samozřejmě i se svým flašinetem. Je totiž aktivním členem historického spolku  Olomoucký 54. pěší C.K. regiment.

Je ženatý a je otcem tří dcer.

Je přesvědčen, že své dlouholeté zkušenosti z jednání s představiteli a administrativou mnoha státních i nestátních institucí a se širokou škálou profesí by mohl uplatnit v komunální politice. Důraz klade na činorodou podnikavost a na kvalitu odváděné práce.