17. Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Petr Navrátil (Ing., Ph.D; 57 let) pracuje jako poradce pro zemědělství a ekonomiku, je předseda představenstva Lesů města Olomouce. Je členem Komise místní části Nové Hodolany a členem finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce.

Narodil se v Šumperku, kde byli jeho rodiče v angažmá v Krajském oblastním divadle Šumperk. Dětství trávil střídavě u babičky v Olomouci a u rodičů v Opavě, kam se ze Šumperka odstěhovali. Jelikož byli jeho rodiče po srpnových událostech roku 1968 prohlášeni za politicky nespolehlivé, jedinou střední školou, kterou mohl studovat, byla Střední zemědělská škola v Opavě. Po jejím ukončení pracoval v různých zemědělských podnicích v technických funkcích a v roce 1983 se konečně vrátil do milované Olomouce a nastoupil v JZD Hněvotín. Tady byl zaměstnán až do roku 1991, kdy se rozhodnul pro nezávislé „povolání“ a začal působit jako poradce pro výživu a ekonomiku chovu zvířat v zemědělství. Během následujících let vystudoval Mendelovu zemědělskou univerzitu v Brně a v doktorském studijním programu potom Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně.

V Olomouci působí již osmým rokem v představenstvu společnosti Lesy města Olomouce a.s., která se pod jeho vedením změnila ze ztrátové společnosti – a podle tehdejší politické garnitury „vhodné pouze k prodeji“ – na společnost, která dnes jako jediná přispívá poměrně slušnými finančními prostředky do rozpočtu města Olomouce. Vedení společnosti si velmi dobře uvědomuje, že Lesy města Olomouce nejsou jen společností, která tvoří zisk, ale mají i další neméně důležité funkce, především ekologické, estetické a rekreační.
Osm let také pracuje v Komisi městské části Nové Hodolany, kde společně s dalšími členy řeší podněty a připomínky obyvatel Olomouce, snaží se najít řešení a v součinnosti s magistrátem

Je ženatý, má tři dcery.

Jeho největším koníčkem je příroda a myslivost. Zajímá se také o historii, především Olomouce a okolí.

Věří, že politika je především službou a podle tohoto přesvědčení již řadu let v komunální politice pracuje. Je pro něho důležitá svoboda a je přesvědčen, že Česká republika a město Olomouc musí zůstat v Evropské unii.