18. Mgr. Michal Fasner

Michal Fasner (Mgr.; 53 let) je obchodní ředitel v soukromé firmě, pedagog, sportovec a trenér mládeže.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V devadesátých letech působil jako učitel tělesné výchovy na Středním odborném učilišti Štursova v Olomouci. Po ukončení své pedagogické dráhy začal působit jako obchodní zástupce v oboru voda, topení, plyn, když následně své manažerské zkušenosti využil při vybudování své vlastní podnikatelské činnosti, která se pod jeho vedením, v průběhu několika let stala úspěšnou, stabilní a prosperující obchodní společností. Svou podnikatelskou činností dokázal vytvořit v rámci svého podnikání několik stabilních pracovních míst. V současné době se jedná o samostatný projekt, když on sám se věnuje rozvoji mezinárodního obchodu v podniku zaměřeném na výrobu zdravotnického materiálu.

Souběžně se svou podnikatelskou činností nezapomínal ani na podporu města Olomouce, a to především jeho sportovní reprezentaci, když se v rámci Kanoistického klubu Olomouc podílel jako trenér i jako předseda klubu, na mnohých úspěších mladých olomouckých vodáků. Jako předseda klubu dokázal ve spolupráci s městem vytvořit finančně stabilní prostředí, ve kterém zajistil sportovní přípravu pro mládež z různých sociálních poměrů. Jako trenér a pedagog dbal na propojení sportovní přípravy se školní výukou. Výsledkem jeho mnohaleté práce v této oblasti bylo jedno z nejúspěšnějších období olomoucké rychlostní kanoistiky.
Vedle sportovních aktivit se zajímá o historii.

Je ženatý, má dvě děti.

Do tří slov shrnuje to, co je podle něj důležité: tradice, odpovědnost, prosperita.