22. Ing. Dagmar Reichová

Dagmar Reichová (Ing.; 48 let) je ekonomka. Je členkou Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla.

Narodila se v Olomouci, vystudovala SEŠ Olomouc a následně Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě. Do roku 2006 podnikala, momentálně pracuje jako referentka na Finančním úřadě v Olomouci.

V roce 2010 spolu s obyvateli Hodolan založila spolek „Hodolany“, jehož cílem je ochrana přírody a krajiny, zlepšení životního prostředí,  ochrana kultury bydlení a rozvoj a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života v Hodolanech. Aktivně se zapojila i do podepisování petice proti prodeji Hodolanského divadla a do podepisování petice za vyvolání místního referenda v otázce heren a kasin na území Olomouce.

Mezi její zájmy patří mj. cestování, sport (cyklistika, turistika a lyžování).

Je vdaná, má dvě děti.

Ráda by přispěla k tomu, aby se veřejnost více zapojila do rozhodování o městě a aby došlo ke zlepšení komunikace mezi centrem, státní správou a správními obvody města. Bude rovněž usilovat o zachování volného prostranství a zelené plochy pro obyvatele města Olomouce.