23. Ing. Jaroslav Mihal

Jaroslav Mihal (Ing.; 41 let) je ředitel základní a mateřské školy. Je členem odborné komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času Rady města Olomouce a je členem Komise městské části Tabulový vrch.

Pochází ze Zlínska, kde vystudoval gymnázium a vysokou školu, Fakultu managementu a ekonomiky UTB. V Olomouci pak získal další pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého. Posledních 10 let působil jako ředitel základní školy a mateřské školy, v soukromé i ve státní škole. Aktivně se zajímá o vzdělávací trendy u nás i v zahraničí, navštívil desítky vzdělávacích institucí v celé Evropě. Dobré myšlenky se snaží přenášet do každodenní školské praxe. Jeho doménou je výuka cizích jazyků, ale také rozvoj finanční gramotnosti, praxe čtenářských dílen a osobnostní rozvoj žáků.

Do Olomouce se přiženil a žije zde již 15 let. Má dvě děti.

Rád cestuje jak pracovně, tak soukromě, neboť je přesvědčen, že mnoho zkušeností lze získat ve světě. Tyto zkušenosti je však nutné potom využít doma. V rámci partnerství škol navštívil množství ZŠ a MŠ napříč Evropou, od západu na východ. Kromě toho miluje poznávání přírodních a kulturních zajímavostí českých regionů i světoznámých míst. Má rád všechny míčové sporty, v zimě navíc běžky, v létě kolo a pěší túry.

Věří, že děti a mládež jsou největší hodnotou společnosti, do které se vyplatí investovat. Byl by rád, kdyby rostla kvalita vzdělávání i prestiž vzdělávání. Podporuje vzdělávání a výchovu, které vedou k odpovědnosti, vlastnímu rozhodování, k vytrvalosti a vyšší vnitřní motivaci. Protože má dvě malé děti, je rád, že město Olomouc se stále více stává městem příznivým pro rodiny.