24. MUDr. Jiří Novák

Jiří Novák (MUDr.; 52 let) je praktický lékař pro dospělé.

Je olomoucký rodák a patriot, celý život žije ve Slavoníně. Svému rodnému městu zůstal věrný během studií středoškolských (Slovanské gymnázium) i vysokoškolských (Lékařská fakulta Univerzity Palackého).

Po absolutoriu v roce 1990 pracoval 15 let v nemocnici v Zábřehu a na obvodě ve Štítech na Šumpersku. Od roku 2005 pracuje jako praktický lékař pro dospělé ve Slavoníně. Kromě toho pracoval 25 let externě na Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, od letošního července potom v Nemocnici Šumperk a.s. jako lékař pohotovostní služby.

Dále externě spolupracuje s Univerzitou Palackého – ve své ordinaci zajišťuje praktickou výuku studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd.

Je dvacet let ženatý, má dceru, která studuje gymnázium v Olomouci.

Ve volném čase rád cestuje – bez preference světadílů –, někdy v kombinaci s vysokohorskou turistikou a lyžováním.

Olomouc považuje za město, kde se přirozeně snoubí historie s kulturou a přírodou a chtěl by přispět k tomu, aby se město dále rozvíjelo, včetně jeho okrajových částí. Věří ve smysl vzdělání, toleranci a empatii.