28. PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Iva Klimešová (PhDr., Ph.D.; 55 let) je vysokoškolská pedagožka, předsedkyně Disciplinární komise Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Zastává funkci přísedící u Okresního soudu v Olomouci.

Pochází z Českomoravské vrchoviny, vystudovala v Olomouci na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, kde získala také profesní a vědecký doktorát. V Olomouci žije od 33 let, od roku 2003 zde pracuje jako pedagožka na Fakultě tělesné kultury UP, kde vyučuje předměty zaměřené na výživu člověka, zdravý životní styl a první pomoc. V roce 2008 vyučovala také na univerzitě v USA (Valdosta State University) a absolvovala rovněž řadu odborných stáží na zahraničních univerzitách v Evropě. Její vědecká činnost je zaměřená zejména na oblast výživy.

Každým rokem organizuje na UP odborný vzdělávací seminář Aktivní v každém věku, který se zaměřuje na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách s cílovou skupinu seniorů. Tato akce se již dvanáct let pořádá pod záštitou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (od r. 2018 se záštitou Magistrátu města Olomouce). Cílem akce je rozšiřování odborných znalostí a dovedností účastníků a obecně podpora radosti z aktivního života.

Je vdaná, má dvě dcery a syna.

Problematikou výživy se zabývá nejen teoreticky, ale i v praxi – ráda vaří a je milovníkem dobrého jídla. Mezi záliby patří také sport – jogging, lyžování nebo plavání. Má slabost pro kabelky a kvalitní kávu.

Je přesvědčena, že vstup České republiky do Evropské unie nám otevřel jedinečnou bránu ke vzdělání a získávání zkušeností v zahraničí. Pokud tato praktická zkušenost vyústí v nástup těch, jejichž optika vidění světa je jednoznačně širší, do veřejných funkcí, o osud naší země nemá obavy.