3. Ing. Anna Taclová

Anna Taclová (Ing.; 62 let) je ředitelka neziskové organizace JITRO Olomouc, o.p.s. a neuvolněná členka Rady města Olomouce.

Po studiu vysoké školy s technickým zaměřením byla zaměstnána jako výzkumná a vývojová pracovnice, po doplňkovém studiu na VŠE pracovala na manažerských pozicích ve finanční sféře. V roce 2002 se rozhodla od základu změnit své profesní zaměření – začala působit v sociální oblasti, které se jako ředitelka neziskové organizace JITRO věnuje dodnes. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Zajímá ji historie Olomouce a jejích památek, architektura, výtvarné umění, učí se vyřezávat dřevěné loutky. Podporuje organizaci pro výcvik vodicích psů pro nevidomé. Fandí rugbyovému oddílu RC Olomouc, který vede děti a mládež k aktivnímu trávení volného času a pravidlům fair play ve sportu i v životě.

Pokud dostane od voličů důvěru, ráda by přispěla k tomu, aby Olomouc byla bezbariérovým městem vstřícným k těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do nepříznivé sociální situace, snaží se ji řešit, a nespoléhají se pouze na sociální dávky. Chce se dále zasazovat o rozumné finanční hospodaření bez velikášských akcí typu aquapark, které dlouhodobě „vysávají“ městský rozpočet. Přála by si, aby ulice, náměstí a parky byly bezpečné pro všechny, aby co nejlépe fungovala hromadná doprava, která zajistí dobrou dostupnost okrajových částí Olomouce. Nechce, aby v našem městě vyrostly další výškové budovy, které nenávratně poškodí jeho historické panorama.

Říká: Pomáhat  není povinné, ale lidské.