30. MUDr. Ladislav Zapletal

Ladislav Zapletal (MUDr.; 64 let) je traumatolog a lékař záchranné služby.

Žije v Olomouci s přestávkami od roku 1961. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, do roku 2004 pracoval 16 let jako chirurg-traumatolog ve Fakultní nemocnici v Olomouci, nyní působí jako lékař záchranné služby a traumatolog Baťovy nemocnice ve Zlíně. Členem TOP 09 je od jejího založení.

Je ženatý, má dvě dospělé děti. Manželka i dcera přednáší na Univerzitě Palackého, syn po studiích v Praze dokončil další studia ekonomie v zahraničí.

Zajímá se o politické dění ve společnosti. Hodně cestuje a rozšiřuje si obzor poznáváním způsobu života i ve vzdálených zemích a městech. Kromě vlastního oboru studuje také sociologické, psychologické a prognostické studie, rád čte, má vztah k hudbě, léta též včelařil.

K Olomouci má velmi pozitivní vztah, je olomouckým patriotem. Rád by se zasloužil o její rozvoj a současně o uchování jejích kulturních a historických hodnot v kontextu potřeb moderní společnosti.

Je přesvědčen, že musíme usilovat, aby Olomouc byla zdravým a dynamickým městem s dobrými podmínkami občanů pro život. Vadí mu postupné vylidňování historického centra města, kde přestávají bydlet a žít občané, jsou zavírány obchody, a kanceláře se rozrůstají i do horních pater budov. Důsledkem toho zůstanou v centru po čase pouze úřady a historické budovy bez atmosféry a běžného života. Musíme podle něj dbát o to, aby si historicky unikátní město zachovalo svůj jedinečný genius loci. Je to naše společné město a náš prostor pro život.