35. Vladimír Špetla

Vladimír Špetla (65 let) je v důchodu, dříve pracoval v tiskárně jako vedoucí výroby.

Narodil se v Červené Hoře na Náchodsku, v Olomouci žije 15 let. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou. Členem TOP 09 je od jejího založení.

K jeho zálibám patří cestování a cyklistika.

Je přesvědčen, že občan by měl mít co největší možnost rozhodovat si o svých věcech sám, bez regulací. Je zastáncem společného evropského prostoru.