38. Bc. Renata Buriánová

Renata Buriánová (Bc.; 48 let) je laborantka Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Narodila se v Zábřehu na Moravě, vystudovala SOŠ farmaceutickou v Olomouci, bakalářský titul získala na Farmaceutické fakultě Univerzita Karlovy v Hradci Králové v oboru zdravotní bioanalytika.

V Olomouci žije 28 let, je vdaná a má dva syny.

Mezi její záliby patří knihy, hudba, příroda a cestování.

Je přesvědčena, že jedny z nejdůležitějších věcí v lidském životě jsou svoboda (kterou bylo těžké získat a bude pro nás ještě těžší ji udržet) a vzdělání. Sdílí tezi J. F. Kennedyho: „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.”