44. Jaroslav Švarc

Jaroslav Švarc (63 let) je podnikatel v oborech pivovarnictví a stavebnictví a provozovatelem
kulturních zařízení. Je členem Komise městské části Chomoutov.

Narodil se v Hlubočkách, ale od 19 let žije v Olomouci. Po studiu střední školy s elektrotechnickým
zaměřením pracoval nejprve v Olmě a následně v České spořitelně, kde se staral o správu budov. Po
uvolnění poměrů v roce 1989 začal podnikat. Nejprve založil stavební firmu, která pod názvem
Moravská výrobní a.s. funguje dodnes, ale její řízení již předal svému synovi. V roce 1994 s přáteli
otevřeli Jazz Tibet Club, oblíbenou restauraci, známou dnes především pořádáním skvělých koncertů
světově uznávaných hudebníků, již provozuje dodnes. Jeho láska k pivu a mnohaleté privátní
pivovarnické pokusy vyústily ke splněnému snu: v roce 2014 spoluzaložil pivovar Chomout, který
s velkou péčí a nadšením nadále rozvíjí. Kulturní linii svých podnikatelských projektů před dvěma lety
doplnil též provozováním Letního kina.

K jeho koníčkům patří zejména to, co učinil i svým zaměstnáním: pivo a pivovarnictví a hudba,
především jazz.

Je podruhé ženatý a má šest dětí.

Jeho mnohaleté různorodé podnikatelské aktivity, které zdaleka nebyly zaměřeny jen na výdělek, ale
též na rozvoj obecně prospěšných kulturních a společenských aktivit v Olomouci, vyústily v jeho
celkový zájem o veřejný prostor a dění ve společnosti. Nesmírně mu vadí v současné době se
v politice rozmáhající populismus, proto se rozhodl v komunálních volbách podpořit uskupení „TOP
09 a nezávislí“, které je mu ideově nejbližší.