8. Ing. Jan Řihošek

Jan Řihošek (Ing.; 66 let) je zaměstnancem Magistrátu města Olomouce, kde pracuje jako koordinátor CENTRA SEMAFOR. Je také členem Pracovní skupiny pro cyklodopravu při Radě města Olomouce (RMO), členem dopravní komise při RMO a členem Pracovní skupiny pro Plán udržitelné mobility města Olomouce při RMO.

Narodil se ve Vyškově, ale od malička žije v Olomouci. Maturitou ukončil studium na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Poté absolvoval pětiletý obor Strojírenská technologie na VUT Brno (dnes Technická univerzita Brno). Po skončení vojenské služby pracoval 10 let v průmyslu (Moravské železárny) a poté 6 let jako pedagog na SOU Dopravních staveb (dnešní Střední škola polytechnická) v Olomouci. Absolvoval při tom dvouleté postgraduální studium na PdF UP. Několik let také podnikal v oblasti obchodu (sportovní potřeby), přičemž působil i jako instruktor v řadě sportů (lyžování, snowboarding, kiting, windsurfing aj.)

V současnosti se zaměřuje na problematiku udržitelnosti městské dopravy. V souvislosti s tím absolvoval řadu zahraničních stáží (Nizozemí, Německo, Maďarsko). Této problematice a dopravní výchově se jako metodik věnuje i na celorepublikové úrovni. Mezi jeho záliby patří sport všeho druhu, tanec, hudba (působil a působí v řadě hudebních uskupení), cestování, kutilství, vaření a jízda na koloběžce.

Je přesvědčen, že základním předpokladem našeho spolubytí je vzájemný respekt a ohleduplnost, a to nejen v dopravě.