Programové priority

Program TOP 09 a nezávislých pro komunální volby Olomouc v roce 2018

Již osm let odpovědně přistupujeme k rozvoji města.

Připravovali jsme pro vás dětská hřiště, cyklostezky, pracovali na obnově ulic, parků a náměstí. Prosadili jsme řadu koncepčních dokumentů, zejména Strategický plán rozvoje města a Plán udržitelné městské mobility.

Zapojili jsme veřejnost do rozhodování, nikdy jsme se nestali součástí klientelistických vazeb. Dělali jsme pro vás město lepší.

Máme kompetentního zkušeného kandidáta na primátora, který se chce plně věnovat práci pro město a nebude kumulovat funkce.

Chceme se i nadále podílet na rozvoji našeho města tak, aby bylo významným místem Evropy.

Máme co nabídnout.

 

Rozhodujeme společně o věcech, které se nás týkají

Umožníme větší zapojení občanů do rozhodování o našem městě a chceme s nimi všechny úpravy veřejných prostranství i nadále projednávat. Budeme pokračovat v navyšování finančních prostředků pro komise městských částí.

Co už se nám podařilo:

 • zavedli jsme veřejná projednání k otázkám budoucího rozvoje Olomouce
 • již v roce 2011 jsme prosadili finance pro komise městských částí
 • při návrzích úprav veřejných prostranství jsme vycházeli z názorů obyvatel

Podrobný program k bodu naleznete ZDE

 

Doprava nám musí sloužit, ne nás zatěžovat a stresovat

Budeme dále prosazovat lepší prostupnost města, více cyklostezek a cyklostojanů, nových i opravených chodníků a přechodů pro chodce a naopak méně bariér, rozšíříme tramvajové trasy, například přímo do areálu fakultní nemocnice.

Co už se nám podařilo:

 • cyklisté mohou využít dalších téměř 9 km nových stezek a připravili jsme plán do roku 2021 na dalších 13 km tak, aby vznikala ucelená sít cyklokomunikací
 • prosadili jsme řídící dopravní ústřednu, která od roku 2019 zlepší průjezdnost městem
 • zpracovali jsme vizi dopravy do roku 2030, jejíž naplnění výrazně zredukuje negativní dopady automobilové dopravy

 

Zelené město je zdravé a příjemné

Zajistíme zdravé životní prostředí města bez chemických postřiků, s dostatkem vláhy, zeleně a příjemných míst k odpočinku.

Co už se nám podařilo:

 • zahájili jsme obnovu historických parků
 • projekt „Zelená brána“ vrací přírodu do ulic
 • zpracováváme studii „Modrozelené infrastruktury“ k zadržení dešťové vody ve městě

Podrobný program k zelenému městu naleznete ZDE

 

Chceme živé, aktivní a kulturní město

„Oživíme“ památky, zlepšíme informovanost o kulturních a sportovních akcích, zlepšíme podmínky pro amatérské sportovce, podpoříme spolupráci UP se základními školami.

Co už se nám podařilo:

 • vytvořili jsme webové stránky Sportuj v Olomouci a připravujeme spuštění stejnojmenné mobilní aplikace
 • podpořili jsme rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ
 • prosadili jsme výstavbu workoutových hřišť
 • podpořili jsme rekonstrukci Jihoslovanského mauzolea

Podrobný program k živému městu naleznete ZDE 

Olomouc musí být pro všechny bezpečná a solidární

Chceme město vstřícné ke všem generacím. Zachováme finanční podporu sociálních služeb, zvýšíme počet strážníků v ulicích.

Co už se nám podařilo:

 • podpořili jsme kluby pro seniory
 • zvýhodnili jsme cestování MHD a kulturní vyžití seniorů
 • podpořili jsme sociální služby pro osoby s hendikepem

Podrobný program k solidárnímu městu ZDE.

Neslibujeme – jsou za námi výsledky. Vaše starosti jsou pro nás výzvou. Jsme připraveni je řešit!

#olomoucjetop

Olomouc je TOP!