Rozhodujeme společně o věcech, které se nás týkají

Umožníme větší zapojení občanů do rozhodování o našem městě a chceme s nimi všechny úpravy veřejných prostranství i nadále projednávat. Budeme pokračovat v navyšování finančních prostředků pro komise městských částí.

Co už se nám podařilo:

  • zavedli jsme veřejná projednání k otázkám budoucího rozvoje Olomouce
  • již v roce 2011 jsme prosadili finance pro komise městských částí
  • při návrzích úprav veřejných prostranství jsme vycházeli z názorů obyvatel

A co plánujeme dál?

Komise městských částí (KMČ) jsou důležitým orgánem radnice a musí tak být brány i politiky.

– zvýšíme finanční částku, s níž budou komise moci samostatně nakládat dle vlastního uvážení

– zajistíme lepší a rychlejší přenos informací z radnice ke KMČ tak, aby vždy věděly o chystaných investičních záměrech ve své lokalitě

– názor komisí nás vždy zajímal a budeme ho nadále respektovat; je však nutné, aby příslušná komise reprezentovala místní občany

Participace občanů na chodu města

– v tomto volebním období zrealizoval náměstek primátora za TOP 09 Aleš Jakubec několik desítek veřejných jednání, které se týkaly zpracování zásadních strategickým dokumentům města, např. strategického plánu rozvoje a plánu udržitelné městské mobility. Součástí bylo i dotazníkové šetření či zaznamenávání do pocitových map, kterého se zúčastnilo téměř 5 000 občanů Olomouce.

– veřejná projednání jsme zorganizovali k regulačním plánům, ale i ke studiím navrhujícím budoucí podoby významných veřejných prostranství. Jednalo se například o rozvoj výstaviště Flora ve Smetanových sadech, o chystanou rekonstrukci nám. Republiky a okolních ulic či o rekonstrukci ulic Sokolská, Zámečnícká a okolí.

– v zapojování občanů do rozhodování města chceme pokračovat a chceme ho zintenzivnit. Z tohoto důvodu zřídíme komunikační oddělení.

Olomouc je TOP!

 

#olomoucjetop