Zelené město je zdravé a příjemné

Zajistíme zdravé životní prostředí města bez chemických postřiků, s dostatkem vláhy, zeleně a příjemných míst k odpočinku.
Co už se nám podařilo:

 • zahájili jsme obnovu historických parků
 • projekt „Zelená brána“ vrací přírodu do ulic
 • zpracováváme studii „Modrozelené infrastruktury“ k zadržení dešťové vody ve městě

A co vlastně chceme dělat konkrétně?
Nevidíme jen náměstí a centrum, soustředíme se na celé město. Chceme zeleň všude.

 • budeme hledat cesty, jak vracet stromy do ulic. Budeme tvrději jednat se správci inženýrských sítí, protože jsou to právě sítě, které často blokují výsadbu stromů v ulicích, a to i tam, kde v minulosti rostly.
 • budeme usilovat o výsadbu stromů, které mají bohatou korunu a tvoří stín a vhodné mikroklima
 • pořídíme stroj k přesazování vzrostlých stromů, aby v případě nutnosti strom odstranit tento nemusel být pokácen, ale mohl být přesazen na jiné vhodné místo
 • při údržbě zeleně budeme pružně reagovat na aktuální podmínky, např. nebudeme sekat trávu v době, kdy je sucho, a je-li nutné ji sekat, pak budeme požadovat, aby byla sekána na výšku, která zamezí zbytečnému úniku vláhy

Vyženeme Roundup z města

 • zasadíme se o to, aby Technické služby města Olomouce začaly používat alternativní způsoby odstraňování trávy z chodníků/náměstí apod. (např. horkou vodou)
 • než k tomu dojde, budeme důrazně požadovat, aby všechna veřejná prostranství, která jsou chemicky ošetřena, byla viditelně označena, aby všichni, kdo do nich vstupují, věděli, že došlo k aplikaci herbicidu

Ve městě musí být dostatek vody, dešťovka nepatří do kanálu

 • všechny rekonstrukce, které bude město provádět, budou prováděny s ohledem na lepší hospodaření s dešťovou vodou
 • necháme opravit a zprovoznit existující, ale nefunkční vodní prvky ve městě (kašny, fontány apod.), a kde to bude možné, umístíme vodní prvky nové; vše samozřejmě s maximálním ohledem na neplýtvání vodou
 • budeme budovat pítka v různých částech města (např. u parkovišť u in-line stezek, v parcích, na vhodných veřejných prostranstvích)
 • zajistíme zpracování projektové dokumentace na přeměnu jezírka ve Smetanových sadech na přírodní biotop, v němž kvalita vody nebude tolik trpět vlivem vysokých teplot a množství vodního ptactva, zajistíme finanční prostředky a tuto přeměnu realizujeme

Zasadíme se o omezení světelného smogu

 • přehodnotíme intenzitu osvětlení kulturních památek a veřejného osvětlení tak, aby nedocházelo k plýtvání energií, ale zároveň aby byla zajištěna bezpečnost

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

 • tuto filozofii chceme razit jak na radnici, tak mimo ni
 • omezíme používání jednorázových PET lahví na úřadě
 • minimalizujeme vznik odpadu z listinných dokumentů využitím moderní techniky (např. tablety a notebooky pro zastupitele a členy vybraných komisí, aby se dokumenty nemusely zbytečně tisknout) a tam, kde to nepůjde, budeme vyžadovat smysluplné používání oboustranného tisku
 • podpoříme kavárny a obdobné podniky, které se zapojí co sítě zařízení, která minimalizují vznikající odpad (nabízení vratných obalů na nápoje apod.)
 • vytvoříme systém podpory rodičů malých dětí, kteří budou namísto jednorázových plen pro svá miminka používat pleny látkové, čímž podstatně sníží množství netříděného odpadu (říká se, že jedno dítě v jednorázových plenách vyprodukuje za své “plenkovací období” v průměru 1 tunu odpadu, de facto nebezpečného)

Vrátíme lavičky do veřejného prostoru

 • lavičky jsou nedílnou součástí každého kvalitního veřejného prostoru. Umožňují obyvatelům odpočinout při chůzi, setkat se a pobavit se spolu.

A mnoho dalšího…

 • rozšíříme WC např. u parkovišť u in-line stezek či v parcích (rozjedeme testovací provoz kompostovacích toalet, které nemají vysoké nároky v napojení na kanalizaci a vodu.)

#olomoucjetop